Česká hiporehabilitační společnost

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2016 slaví 25 let od svého založení. Jejím hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi.

Činnost ČHS

 • Sdružuje zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovává komunikaci mezi nimi.
 • Garantuje realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší spektrum klientů.
 • Poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace.
 • Zajišťuje legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace.
 • Propaguje hiporehabilitaci.
 • Organizuje vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.
 • Posuzuje způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci.
 • Prosazuje zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující požadavky jejich přirozených potřeb.

Členství

Členství je otevřené všem, kteří aplikují práci s koňmi ve zdravotní a sociální sféře, pedagogice a parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory.

Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

ČHS registruje 49 hiporehabilitačních středisek a desítky individuálních členů.

Proč být členem ČHS?

 • Přístup k informacím
 • Přístup ke vzdělávání
 • Podpora provozovatelů
 • Sleva na vzdělávací akce a produkty obchodních partnerů
 • Časopis HIPOrehabilitace

Detailní informace o výhodách a povinnostech člena, výši členských poplatků jsou uvedeny zde.

Kategorizace členských středisek

Tento systém stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích ČHS. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace.

Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích. Střediska mají svá loga.

Kategorie členských středisek:

 1. Středisko praktické výuky – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a minimální 5 letou praxi v oboru. Hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
 2. Středisko doporučené hiporehabilitace – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
 3. Registrované středisko – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání, ale hiporehabilitační koně nemají licenci nebo registraci pro parajezdectví.
 4. Přidružení středisko – terapeuti a instruktoři nesplňují kvalifikační a odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s jinými zvířaty.

Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace

Smyslem Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace (licence) je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně/ponyho vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit jeho vhodnost pro jeho využití v hiporehabilitaci.

Zkouška je zaměřená především na posouzení charakteru koně/ponyho a ochoty spolupracovat s člověkem (aktivity s využitím koní, psychoterapie pomocí koní, hipoterapie, kontaktní terapie) a v případě využití koně pro hipoterapii na posouzení mechaniky pohybu a práce hřbetu.

Získaná licence je vázana na žadatele specializační zkoušky. Při změně působiště koně/ponyho se licence stává neplatnou a nový majitel/provozovatel může zažádat o jeho přezkoušení.

Kurzy, workshopy a konference

Stále vyšší procento provozovatelů si uvědomuje, že bez hlubokých znalostí a zkušeností nemůže provádět kvalitní hiporehabilitaci pro své klienty. Vzdělávání a podpora správné a bezpečné praxe je jedním z hlavních poslání ČHS.

 • ČHS realizuje odborné kurzy pro profesionály v hipoterapii, aktivitách s využitím koní, psychoterapii pomocí koní a cvičitele koní v hiporehabilitaci.
 • ČHS pořádá každé dva roky celostátní konferenci.
 • ČHS organizuje nebo podporuje realizaci seminářů, minikonferencí a parajezdeckých souteží.