Zápisník ze Specializačních zkoušek 2020

31. 5. 2020 začínáme v JK Briliant Petrovice nad Orlicí. Středisko Markéty Píšové , kde zkoušíme 3 koně a dva koně přezkušujeme. Komise je tentokrát početnější, protože v rámci zkoušek probíhá i každoroční setkání komisařů zkoušek. Sešly jsme se ve složení Alena Fritscherová, Vanda Casková, Markéta Píšová, Kamila Petrová a nová členka Dana Vobecká.

Koně bez problémů zkoušky splnili a také koně, které jsme přezkušovaly mají splněnou licenci na dalších 5 let a jsou zařazeni do HTFE, HPSP a KT.

26. 6. 2020 zkoušky u Moniky Honzíkové. Komise ve složení Vanda Casková a Markéta Píšová zkouší jednoho koně u nové členky ČHS, která se specializuje na obory  v HTP, HPSP a KT. Zkouška bez problémů,komise velmi chválí charakter koně.

4. 7. 2020 zkoušíme u Jitky Bednářové Smíškové v Domašově, komise ve složení Majka Dvořáčková a Kamila Petrová zkouší 3 koně a dva koně přezkušuje. Krásně připravené zkoušky, koně předvádí tým jezdeckého kroužku. Na závěr je připraveno překvapení pro komisařky, pro které si děvčata z jezdeckého kroužku připravila jezdecké vystoupení na koních, kteří právě složili zkoušky. Všichni koně bez problémů zkoušky i přezkoušení splnili a jsou zařazeni do HTFE, HPSP a KT.

25. 7.2020 zkoušky u Nikoly Hmírové a ve středisku Bonanza Vendolí . Zkouší komisařky Markéta Píšová a Alena Fritscherová. Nikola Hmírová sice není členkou ČHS, ale úzce spolupracuje se Sdružením Ryzáček z.s,, zkouší se jeden pony, zkoušky plní bez problémů a je zařazen do HPSP a KT.

V Bonanze Vendolí se zkouší kde složili zkoušky 4 koně, a to Running Wild, Sayd, Gride a Irs Adis. Všichni splnili podmínky pro zařazení do HPSP a HTFE a KT.

6. 8. 2020 zkoušky v JK Šerm Lochovice a Farmě Jitřenka Plzeň. Komise ve složení Majka Dvořáčková a Kamila Petrová vyráží směr západní Čechy. V JK Šerm zkoušíme 2 koně a jednoho přezkušujeme. Toto středisko, které se velmi úzce specializuje na práci s dětmi s kombinovaným postižením a především na děti hluchoslepé, má velmi dobře připravené koně, kteří tuto náročnou práci skvěle zvládají. Všem byla udělena licence na HTFE, HPSP a KT.

Staronové středisko Farma Jitřenka Plzeň má ke zkouškám dva koně, matku s dcerou, které již dlouhodobě v práci s dětmi pracují. Oba koně jsou velmi dobře připravení a jsou zařazeni do HTFE, HPSP a KT.

13. 8. 2020  zkoušky u sester Boromejek na Pražském Hradě a středisku Kamenitý Vrch Černolice. Zkušební komise ve složení Majka Dvořáčková a Kamila Petrová. Boromejky – Veronika  Chytrá. Asi zatím to nejlepší co jsme pro  letošní rok viděly. Ono zkoušet koně v zahradách řádu Kapucínů s výhledem na katedrálu svatého Víta je už samo o sobě zážitek. Zkoušíme jednoho výborně připraveného koně, který skládá zkoušky pro HTFE, HTP, HPSP i KT. Skvěle připravené zkoušky i kůň.

V novém středisku Kamenitý Vrch Černolice zkoušíme 4 koně, kteří jsou navzdory velkému vedru výborně připraveni a  ani tady nemá komise co vytknout a uděluje licenci pro HPSP, HTP a KT