Zápisník ze Specializačních zkoušek 2021

11.6.2021 zkoušky koní v JK POČIN Praha. Koně ve výborné kondici, skvěle připravení. 

7.7. 2021 zkoušky na ranči Hippos a ve stáji NaPoli. Koně výborně připraveni

7.7. 2021 zkoušky ve stáji NaPoli.

28. 7.2021 zkoušky ve středisku Kamenitý vrch