Zápisník ze Specializačních zkoušek 2021

11. 6. 2021 zkoušky koní v JK POČIN Praha. Koně ve výborné kondici, skvěle připravení. 

7. 7. 2021 zkoušky na ranči Hippos. Koně výborně připraveni.

7. 7. 2021 zkoušky ve stáji NaPoli

28. 7. 2021 zkoušky ve středisku Kamenitý vrch