Poplatky za Specializační zkoušky a přezkoušení koní

Zájemce o SZ podává žádost o SZ prostřednictvím elektronického formuláře Přihláška ke specializační zkoušce pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace nebo Žádost o přezkoušení koní a pony zařazených do hiporehabilitace. Dále uhradí nevratný administrační poplatek ve výši 500,-Kč přes eshop ČHS. Po úhradě mu bude automaticky zaslán potvrzovací email a aktuální verze Metodiky. Doplatek za SZ (za koně a km) uhradí žadatel formou faktury na účet ČHS po konání SZ.
 
Aktuální ceny na rok 2023
 
Člen ČHS 
500,-Kč/za žadatele (= administrační poplatek přes eshop ČHS)
500,-Kč/za přihlášeného koně
350,-Kč/za koně - pokud je na zkoušku přihlášeno 5 a více koní z jednoho střediska
8,-Kč/km jízdné komisařů
 
Při počtu 10 a více přihlášených koní a pony – provozovatel hiporehabilitace, který je řádným členem ČHS déle než 5 let nepřerušeně, může žádat o hromadnou slevu 50% z celkové ceny za SZ.
 
V případě, že člen ČHS (organizace, jednotlivec) dohlašuje další koně na SZ či přezkoušení, hradí poplatek vždy už jen za přihlášku za každého koně. Podmínkou je, že řádné členství nesmí být přerušeno mezi první zkouškou a dalším přihlášením ke zkoušce. Pokud členství bylo přerušeno, žadatel platí také za přihlášku žadatele.
 
Nečlen ČHS
1000,-Kč/za žadatele (z toho - 500 Kč je administrační poplatek přes eshop a 500 Kč bude dopočítáno ke zbylé faktuře) 
800,-Kč/za přihlášeného koně
600,-Kč/za přihlášeného koně - pokud je na zkoušku přihlášeno 5 a více koní z jednoho střediska
10,-Kč/km jízdné komisařů