Poplatky za Specializační zkoušky a přezkoušení koní

Zájemce o SZ podává žádost o SZ prostřednictvím elektronického formuláře Přihláška ke specializační zkoušce pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace nebo Žádost o přezkoušení koní a pony zařazených do hiporehabilitace. Dále uhradí nevratný administrační poplatek ve výši 1000,-Kč přes eshop ČHS. Po úhradě mu bude automaticky zaslán potvrzovací email a aktuální verze Metodiky. Doplatek za SZ (za koně a km) uhradí žadatel formou faktury na účet ČHS po konání SZ.
Administrační poplatek je vázán k danému kalendářnímu roku. V případě nekonání se SZ ze strany žadatele (např. pro nemoc koně apod.) se daný admin. poplatek nepřevádí. V případě nekonání se SZ ze strany ČHS (např. nemoc komisařek apod.) dochází k převodu admin. poplatku do dalšího kalendářního roku.
 
Aktuální ceny pro rok 2024
 
Člen ČHS 
1000,-Kč/za žadatele (= administrační poplatek přes eshop ČHS)
500,-Kč/za přihlášeného koně
350,-Kč/za koně - pokud je na zkoušku přihlášeno 5 a více koní z jednoho střediska
8,-Kč/km jízdné komisařů
 
Při počtu 10 a více přihlášených koní a pony – provozovatel hiporehabilitace, který je řádným členem ČHS déle než 5 let nepřerušeně, může žádat o hromadnou slevu 50% z celkové ceny za SZ.
 
V případě, že člen ČHS (organizace, jednotlivec) dohlašuje další koně na SZ či přezkoušení, hradí poplatek vždy už jen za přihlášku za každého koně. Podmínkou je, že řádné členství nesmí být přerušeno mezi první zkouškou a dalším přihlášením ke zkoušce. Pokud členství bylo přerušeno, žadatel platí také za přihlášku žadatele.
 
Nečlen ČHS
1500,-Kč/za žadatele (z toho - 1000 Kč je administrační poplatek přes eshop a 500 Kč bude dopočítáno ke zbylé faktuře) 
800,-Kč/za přihlášeného koně
600,-Kč/za přihlášeného koně - pokud je na zkoušku přihlášeno 5 a více koní z jednoho střediska
10,-Kč/km jízdné komisařů