Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace

Pro rok 2019 je již kapacita zkoušek koní naplněna. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na Vás v roce 2020! Ohledně zkoušek kontaktujte koordinátorku sekce Kamilu Petrovou na kone@hiporehabilitace-cr.com.

Specializační zkoušky koní a pony jsou dalším důležitým krokem pro uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v sociální oblasti. Smyslem Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace (dále jen Zkoušky koní) je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně anebo ponyho vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit jeho vhodnost pro jeho využití v hiporehabilitaci.

Pro organizace, žádající o statusy „Středisko praktické výuky“ a „Středisko doporučené hiporehabilitace„, je zkouška povinná, ostatním členům jí Česká hiporehabilitační společnost pouze doporučuje.

Kůň se specializační zkouškou obdrží certifikát, má cedulku na boxe a případně i na venkovní ohradě, viz obrázek.

licence_koni

Fotogalerie – prohlédněte si fotky z průběhu zkoušek v jednotlivých střediscích
Katalog koní se specializační zkouškou
Přehled koní, kteří absolvovali Specializační zkoušku v letech 2011-2016.

Důležité informace
Poplatky za zkoušky
Přihlášky a formuláře
Seznam komisařů
Metodika pro Specializační zkoušky