Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace -

 

 

 

 

          

 

Specializační zkoušky koní a pony jsou dalším důležitým krokem pro uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v sociální oblasti. Smyslem Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace (dále jen Zkoušky koní) je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně anebo ponyho vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit jeho vhodnost pro jeho využití v hiporehabilitaci.

Pro organizace, žádající o statusy „Středisko praktické výuky“ a „Středisko doporučené hiporehabilitace", je zkouška povinná. Ostatním členům jí Česká hiporehabilitační společnost pouze doporučuje.

Kůň se specializační zkouškou obdrží certifikát, má cedulku na boxe a případně i na venkovní ohradě, viz. obrázek.

licence_koni

Fotogalerie – prohlédněte si fotky z průběhu zkoušek v jednotlivých střediscích.
Přehled koní, kteří absolvovali Specializační zkoušku v letech 2011-2020.
Metodika pro Specializační zkoušky - metodiku je možno zakoupit samostatně nebo jí zájemce obdrží zdarma při uhrazení registračního poplatku ke Specializační zkoušce. Pro členy ČHS je zdarma v členské sekci.