Hiporehabilitační kůň

Hiporehabilitační kůň je již známým pojmem. Je to člen týmu, velmi tvrdě pracující, ať už je specialistou pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi, hipoterapii v psychiatrii a psychologii či parajezdectví.

Kontakt

TELEFON

+420 777 621 345

EMAIL

kone@hiporehabilitace-cr.com

FACEBOOK

Česká hiporehabilitační společnost