Hiporehabilitační kůň

Hiporehabilitační kůň je již známým pojmem. Je to člen týmu, velmi tvrdě pracující, ať už je specialistou pro hipoterapii, aktivity s využitím koní, psychoterapii pomocí koní či parajezdectví.

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

  • Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
  • Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)
  • Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Kontakt

TELEFON

+420 777 621 345

EMAIL

kone@hiporehabilitace-cr.com

FACEBOOK

Česká hiporehabilitační společnost